NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Insekter i boligen 1
 

Uønskede kryp

Det kommer mange henvendelser om forskjellige insekter som er funnet i boliger med spørsmål om hvordan en kan bli kvitt dem. Dette er noe omtalt i nettsiden inneklima.com og detaljert i www.allergiviten.no.

 

MiddHusstøvmiddSølvkre1 Sølvkre

I oversikten nedenfor finner du lenker til de angitte insektene (listen er under arbeid!)

Insekter med helserisiko

Spyflue /1

Kakerlakker /1 +2

Veggdyr/veggelus /3

Lopper/3

Lus /3

Lusfluer /3

Husstøvmidd /2

Lagermidd /2

Melmidd /2

1/ Kan spre smitte 2/ Kan gi allergi  (middene kryssreagerer)  3/Stikker, biter

Bruk av insektgift må vurderes nøye i hvert tilfelle!


Skadelig for bygg, inventar m.m.

    Stokkmaur

    Borebille

    Husbukk

    Møll (klæsmøll)

 

Bruk av insektgift må vurderes nøye i hvert tilfelle! Det blir gjort mange feil også av såkalte eksperter. Det kan gi varig helseskade hos noen sårbare tross klare advarsler


Uskadelige (kan bety fukt) 

 

     "Småfluer"

     Husflue

     Loftsflue

      Baderomsmygg ("Bademøll")

      Sølvkre (solvkre)

     Sukkermaur

      Tusenben (Skolopender)

     Edderkopp

 

 

   Andre insekter

 

Disse insektene  bør ikke fjernes med insektgift, men på andre måter

Kjell Aas ©

 

(Sist oppdatert 23. januar 2010)

 

Til toppen