NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Insekter i boligen 2
 

Det kommer mange henvendelser om forskjellige insekter som er funnet i boliger med spørsmål om hvordan en kan bli kvitt dem. Dette er noe omtalt i nettsiden inneklima.com og detaljert i www.allergiviten.no.

I oversikten nedenfor finner du lenker til de angitte insektene. Lurer dupå hva slags insekt det er, kan du besøke Våre minste kryp i Zoologisk museum

Det kommer mange henvendelser om forskjellige insekter som er funnet i boliger med spørsmål om hvordan en kan bli kvitt dem. Dette er noe omtalt i nettsiden inneklima.com og detaljert i www.allergiviten.no.

I oversikten nedenfor finner du lenker til de angitte insektene.


Evt utrydding med insektgift må vurderes            

i hvert tilfelle

 

  Spyflue /1

  Kakerlakker /1 +2

  Veggdyr/veggelus /3

  Lopper/

  Lus /3

  Husfluer /3

  Husstøvmidd /2

  Lagermidd /2

  Melmidd /2

1/ Kan spre smitte 2/ Kan gi allergi  3/Stikker, biter


Evt utrydding med insektgift må vurderes            

i hvert tilfelle

 

  Stokkmaur

  Borebille

  Husbukk

  Møll (klæsmøll) 


 

 

Fjernes uten gift  

"Småfluer"

 Husflue

 Loftsflue

 Baderomsmygg ("Bademøll")

 Sølvkre

 Sukkermaur

 Tusenben (Skolopender)

 Edderkopp

 

  Andre insekter

 


Uskadelige insekter fjernes uten gift! 

Stikkende insekter og spyfluer fjernes evt med gift, men dette  vurderes i hvert tilfelle.

Insekter som skader materialer eller sprer smitte fjernes ofte med gift, men dette vurderes i hvert tilfelle.

 

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 11, februar 2005)

 

 

Til toppen