NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Normer og grenseverdier
 
Normer, retningslinjer, grenseverdier

 

Myndighetene har fastsatt normer for inneluftkvalitet. Slike offentlige normer gjelder bygg som brukes av publikum, men gjelder ikke boliger. For boliger kan de imidlertid fungere som en rettesnor.

 

Det meste av dette er satt etter beste skjønn av eksperter på området. Det er tatt et visst hensyn til særlig sårbare grupper slik som spedbarn, overfølsomme individer, gravide, lungesyke med mer, men ikke de mest sårbare. Når de angitte grenseverdier overskrides, indikerer det at inneklimaet er uakseptabelt, men ikke nødvendigvis at det oppstår helseskade.

 

 

Stoff

øvre

grenseverdi

Kommentar

Flyktige organiske  forbindelser (TVOC)

  Tidligere:

  400 mg/m3

Gjelder ikke mer

NB Totalmengden. Forekomst av spesielle stoffer og irritanter vurderes særskilt.

Formaldehyd

   60mg/m3

Overfølsomme individer kan reagere ved meget lavere konsentrasjoner

Karbondioksid (CO2)

  1000 ppm

= 1800mg/m3

Ikke giftig før ca 5000 ppm. Vi puster ut dette selv. Høye verdier i boligrom betyr dårlig luftskifte (som kan gi plager)

Karbonmonoksid  (CO)

 10 mg/m3

  25 mg/m3

8 timers midlingstid*)

1 times midlingstid

Nitrogendioksid (NO2)

 100 mg/m3

  200 mg/m3

24 timers midlingstid

1 times midlingstid

Svevepartikler, svevestøv

   40 mg/m3

     90 mg/m3

finfraksjon < 2,5mm

sum svevepartikler

NB midlet over 8 timer. Måling avhenger av aktiviteter i rommet.

Asbest

Skal ikke forekomme

Risiko for lungekreft

Husstøvmidd

1mg allergen

D.pt. pr

gram støv

Tilsvarer ca 50 midd pr gram støv.

Bakterier

Ingen patogene

Patogen= sykdomsfremkallende

Muggsopper

Ingen patogen vekst.

Muggvekst og mugglukt inne skal ikke forekomme

Mineralfibre (synt.)

Bør ikke forekomme i inneluft

 

Radon

 < 100 Bq/m3

 

  100 - 200 Bq/m3

 

> 200 Bq/m3

 

 For nybygg

 

 à Enkle tiltak –( risiko for lungekreft)

à Omfattende tiltak

Tobakksrøyk

Ikke inne!

 

 

 

 

 

*) ”Midlingstid”: Ved kontinuerlig måling varierer de målte verdiene vanligvis. Noen ganger er de høyere enn den angitte normen, andre ganger lavere. Gjennomsnittet må gjennom den angitte tiden (1 time, 8 timer) må ikke være høyere enn midlingstallet.

 

Litteratur

Helsedirektoratet (1990): Retningslinjer for inneluftkvalitet. Helsedirektoratets utredningsserie 6-90, Oslo.

(med detaljert beskrivelse)

 

Folkehelsa (1998): Anbefalte faglige normer for inneklima. ISBN 82-7364-133-3.

(med detaljert beskrivelse).på nettet (pdf-versjon) klikk på normer.

Statens Helsetilsyn (1994): Målemetoder for inneklimaparametre. IK-2462, 2-94. Statens Helsetilsyn, Oslo (omtaler bare målemetodene – ikke normene).

 

 

Kjell Aas©

 

(Sist oppdatert 26.februa 20119

 

  Til toppen