NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Valg av bolig
 

Valg av bosted og bolig kan bli avgjørende for helse og mange forhold i livet – og ofte aller mest for barn.

 

Mange viktige forhold må tas med i vurderingen.

Siktemålet må være at boligen skal være hyggelig, trivelig, pen, praktisk, trygg – og sunn!

Innemiljøet hjemme må aldri bli helseskadelig!

 

Hvor? 

Hvor er det best å bo og hva slags bolig bør jeg velge? Slike spørsmål stilles ofte av mennesker med astma eller andre sykdommer i luftveiene eller av foreldre til barn med slike plager. Også mange nybakte foreldre spør om dette. Ikke sjelden kommer spørsmålet fra mennesker som har oppdaget at det huset de bor i,  er eller kan være helseskadelig i det lange løp.

La det med en gang være understreket at selv det aller beste kan ødelegges av feil bruk, og her viser erfaringene at man svært ofte har å gjøre med en eller flere av inneklimaets verstinger.

 

Mange forhold må tas med i vurderingen, bl.a.:

·        hensyn til helse og trivsel (sunn bolig)

·        økonomiske muligheter og begrensninger

·        størrelse og beliggenhet

·        trivselsmuligheter

·        sosiale forhold for hvert familiemedlem

·        avstand og adgang til butikker, barnehage/skole, jobb etc

·        kommunikasjonsforhold

·        vedlikeholdsbehov

 

Her tar vi for oss bare miljømessige forhold av betydningen for helsen – vel vitende at helse og livskvalitet også avhenger av økonomi, trivsel, sosialt kontaktnett etc. For de aller fleste er det økonomiske forhold som setter begrensningene, og for ganske mange blir det dessverre dette som overskygger alt annet.  

 

Valget må styres av et helhetssyn på hele familien og på hvert familiemedlems behov. Noen behov er felles, andre kan være helt individuelle. Målet må i alle fall være å finne og skape en bolig som er sunn i tillegg til å være trivelig - for alle

 

Sunn bolig

 

Hva karakteriserer de sunneste boligene?

Uteluften har betydning som kilde for ”frisk luft” inne. I dette skinner det gjennom at det kan være lettest å oppnå en sunn bolig i eget hus i lite trafikkert villastrøk utenfor bykjerner – kanskje helst på egen naturtomt med vesentlig vekst av nåletrær og uten planter som kan gi eventuelle pollenallergikere plager.

Det er ikke så mange som har råd til det. Da er det nok en gang godt å vite at det er innemiljøet og inneklimaet som betyr mest!

 

Du kan skape et godt innemiljø uten spesielt god økonomi!

 

Det nære utearealet kan du også påvirke i riktig retning. Men forsøk først å finne en bolig som best mulig tilfredsstiller de følgende krav:

Bygningen

  • Ingen påviselig fuktskade eller sannsynlig risiko for fuktskader av noe slag

 

  • Godt håndverk og godt vedlikehold i alle deler av bygning, rørsystem og installasjoner (dette bør vurderes av en kyndig person).

 

  • Ingen ”rare” eller mistenkelige lukter – og spesielt ikke av mugg

 

Kjell Aas©

 

Sist oppdatert 2. september 2003

Til toppen