NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  FUKTSKADE. Funn og forurensninger
  Hvorfor fuktskader? (Boligserie)
  Fukt inne betyr risiko
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Boligserie
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  FARLIG mange feller i hjemmene. Presseklipp!
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Boligserie
 

Boligserie!

 

Boligen din er viktig for helsen din  - og særlig for barns helse.  Vi oppholder oss  inne i boligen det aller meste av livet vårt.

Boligen bør være hyggelig, trivelig, pen, praktisk, trygg – og sunn!

 

De fleste av oss får til å gjøre boligen hyggelig, trivelig, pen og praktisk i forhold til vår egen smak og våre egne behov.

 

Men erfaringene viser at svært mange boliger er usunne.

Statistikk over hjemmeulykker viser at mange boliger er utrygge.

 

Dette skyldes ofte manglende kunnskap og omtanke både hos dem som skaper bygningene og hos brukerne.  Derfor vil denne kunnskapsbanken i tiden fremover komme med stoff om det som er viktigst for å skape et godt og trygt innemiljø hjemme. Vi forsøker å få til dette med et nytt oppslag omtrent hver uke. Du finner også mye stoff om dette fra før under menydelen "Bolig", i undermenyen "Boligserie" og i forbindelse med jhvordan du kan vurdere innemiljøet ditt selv med "Kvalifisert skjønn metoden".Innemiljøet er særlig viktig for mennesker med astma, allergi eller andre former for overfølsomhet. Dem er det mange av, og det blir flere og flere. Noe av økningen av slike sykdommer skyldes usunne forhold i innemiljøene.

 

Barn er mest sårbare og barn med overfølsomhetssykdpommer eller risiko for det aller mest!  Derfor vil disse oppslagene komme både her og i www.allergiviten.no .

 

I hvert av disse nettstedene kan du så  lett finne frem til annet viktig og interessant stoff. Noe mer detaljert stoff om forhold i inneklima kan du finne i www.inneklima.com.

 

Om noen blir syke av noe hjemme hos seg selv, skal de etter dette ikke kunne skylde på manglende viten! Du kan bl.a. lese:

 

 

/Sist oppdatert 19.januar, 2011)

 

Til toppen