NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Radon - en snikende helsefare i mange boliger
 

Radon gir kreftrisiko over tid

 

Mer radongasser i boliger! Mer bruk av kjelleretasjer og dårlig ventilasjon har ført til økning på ca 70 prosent de siste 12 år.

Radonsymbol

(Ill.: Corel©)

OBS! Fare! Radioaktivitet! OBS!

Radon  krever 100 – 200 dødsfall i året. Det er mulig at det er en sammenheng mellom radongasser inne og utvikling av multippel sklerose (se oppslag om dette i VG). Langtidsvirkninger på barn er ukjent, men situasjonen maner til varsomhet. Uvitenhet om dette og om økonomiske støtteordninger gir grunn til bekymring.   

Se Aftenposten  15. juni 2003 :  Stadig mer radongass i norske boliger.” (NTB)

”160.000 norske boliger inneholder for mye radongass. Det gjennomsnittlige radonnivået har økt med 70 prosent de siste årene. Les om radon på Østlandet.

Staten dekket tidligere  75% av omkostningene for tiltak mot radon,  men ordniungen er opphørt.Du finner mer informasjon om radon og tiltak mot radon i kunnskapsbanken om Innemiljø og helse, klikk her!

 

Kjell Aas ©