NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Trygg og trivelig bolig
 

Trygg hjemme?

 

(K. Aas 26. 12. 2002)

 

Alle barn, men særlig småbarn er utsatt for ulykker i sitt eget hjem fordi forholdene ikke er lagt godt nok til rette for å unngå skader. Alle forhold i boligen må være slik at ingen - uansett alder - kan komme ut for ulykker der.

 

Dette bør foreldre passe på og kontrollere ofte.

(Tilsvarende hensyn må tas i barnehager).

 

Du kan ha stor nytte av å oppsøke hjemmesidene til Skadeforebyggende forum.

 

Fallskader etc

·        Det er godt lys ved alle trappeavsatser og på trappetrinnene

·        Friksjonsbelegg på alle trappetrinn som ellers kan bli glatte

·        Det er gelender/ rekkverk i alle trapper, men slik at de ikke innbyr til å klatre  eller ri på dem

·        I rekkverk er åpningen mellom sprossene maksimum 10 cm

·        Hvis det er åpne trinn,  er åpningen mellom dem maksimum 10 cm

·        Der det er småbarn, er trapper sikret med grind oppe og nede

·        Sklisikkert underlag under alle løse tepper.

·        Der det er småbarn, er vinduer sikret slik at de ikke kan åpnes mer enn 10 cm

·        Glass i dører og lignende skal ikke kunne knuses selv om et barn faller mot glasset.

·        Glassdører, glassbord og lignende er merket slik at ingen uforvarende løper mot dem.

·        Dører er slik at barn ikke kan klemme fingrene

·        Bokhyller, reoler etc er godt festet til veggen

·        Alle møbler er veltesikre (stabile) og uten skarpe kanter

·        Ingen snublefeller, bulkete tepper, løse ledninger.

·        Sklisikre fliser på bad og våtrom

·        Gummiatte eller lignende tiltak for å sikre mot at noen sklir og faller i badekar og dusj.

·        Ikke ising eller issvuller på utetrappen

·        Helt sikkert at det ikke finnes andre snublefeller

 

*************

   

Brann

 

Brannskader, elektrisk støt etc

·        Ingen panelovner, radiatorer  eller lignende med høy overflatetemperatur (maks + 60o C)

·        Termostat på varmtvannsbeholder  er regulert slik at varmtvann ikke blir varmere enn + 55o C

·        Barnesikrede blandebatterier gir maksimum + 38o C på tappevannet på bad og .andre steder der barn kommer til

·        Ingen elektriske vifteovner eller andre vifter som kan nåes av småbarn

·         Komfyr er barnesikret 

Komfyr

  •  Alle ledige stikkontakter som småbarn kan nå, har barnesikring
  • Fyrstikker, lightere og andre tennere er innelåst eller sikkert utenfor barns rekkevidde·       
  • Ingen tente stearinlys eller annen åpen flamme der barn er alene

 Kontakt

 

Se hjemmesiden til Norsk Brannvernforening!

*********

 

Forgiftninger, sår etc

·        Alle kjemikalier, rengjøringsmidler, maling og all vin og brennevin hodes innelåst eller sikkert utenfor barns rekkevidde

  • Alle sigaretter, sigarettstumper og andre tobakksvarer holdes trygt unna barn!

·        Alle medisiner holdes innelåst og utenfor barns rekkevidde

·        Det finnes ikke giftige planter inne.

 

      barn1Vær klar over at små barn er oppfinnsomme og utforskende baby      og strever for å få tak i spennende saker!

Så putter det tingene i munnen for å bli kjent med dem.   Hvert år er det noen bleiebarn som får i seg sigaretter eller sigarettstumper. Det kan være livsfarlig!        

 

 

Statens forurensningstilsyn (SFT) har utgitt en brosjyre om Barnets kjemiske hverdag og en tilsvarende nettside med mange gode råd. Klikk her!

 ********

 

·        Det er gjerde eller lignende slik at barn ikke kan løpe, ake, skli eller sykle rett ut i trafikkert vei

·        Det er ikke lekeapparater i hagen som barn kan skade seg i

·        Det er ikke giftige planter i hagen

 

·        Spesielle funksjonshemminger krever ekstra tiltak i hjemmet.

·        Ved allergi og/ eller astma (miljøhemming) kommer tillegg av spesielle hensyn for å forebygge utvikling eller forverring av sykdom (Gå til "Forebygg allergi" i www.inneklima.com)

Les om miljøhemming

******

Du kan angi hvor godt sikkerheten er sikret hjemme  i  henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med skår fra 1-4  og føre dette inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM) slik det er beskrevet i KSM.

 

Se også: Godt innemiljø for barn! Bruk Sjekklisten for å forebygge hjemmeulykker

 

----

Sist oppdatert 25. februar 2011

Kjell Aas©