NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Støy
 

Støy. KSM vurdering

(K. Aas 26.12. 2002)

(KSM punkt 13

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i Kvalifisert skjønn metoden (KSM).

Vedvarende eller hyppig, uønsket støy kan føre til stress og hodepine mm. I barnas hjem er det for det meste barna selv som bråker mest, og det må voksne tåle, samtidig som barna må lære å ta hensyn når andre trenger ro og stillhet. (Bråk fra barn eller ungdom regnes ikke med i KSM-skåringen)

I moderne hjem kan det også finnes  en del,utstyr som avgir forksjellige typer støy fra jevn eller periodevis sus, brumming o.l.

I Norge er det mange boliger som utsettes fra støy utenfra, fra bygater eller veier med trafikkstøy eller med annen støyende virksomhet i nært nabolag.

Les mer om støy.

KSM-vurdering

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i KSM.

Vurdering

Skår 1  = Aldri plagsom støy

Skår 2  = Litt susing eller brumming fra utstyr, men det føles ikke plagsomt. Av og til kortvarig og beskjeden trafikkstøy (biltrafikk, fly, tog eller trikk)

Skår 3 = Svak, men irriterende støy fra kjøkkenutstyr eller annet inne. En del trafikkstøy utenfra slik at støyskjerm er ønskelig

Skår 4 = Plagsom støy fra et eller annet inne. Betydelig trafikkstøy slik at støyskjerm burde være et krav. Betydelig støy fra andre kilder er til plage.

 

----

Kjell Aas ©