NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Allergenkilder inne
 

 

Allergenkilder. KSM vurdering 

(K. Aas 18.12. 2002)

 

(KSM punkt 11)

Dette punktet i Kvalifisert skjønn metoden (KSM) brukes bare for boliger til personer med atopisk allergi eller arvelig risiko for å utvikle atopisk sykdom (atopisk eksem, høysnue, allergisk astma, allergi mot matvarer, pollen, dyrehår, midd etc).

Les om allergiforebygging. Les om dyrehold. Les om husstøvmidd.

 

Angi KSM skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM) slik det er beskrevet i KSM.

 

NB! Der det er sikker allergirisiko, kan risikoen  bli så stor at vi her bruker skår opp til 6!

Det gjelder spesielt dyrehold hjemme og forhold som gir særlig gode vekstbetingelser for husstøvmidd

 

Hund3   Midd

   ( Ill.: Corel©)               < ----                     1 millimeter     ----->

                                            

 

Vurdering:

 

Skår 1 = Godt sanert inne  for alle allergenkilder  i fareklasse 1 og andre allergenkilder som det er påvist allergi mot, og ikke rakletrær, gress eller burot tett innpå huset. Ingen dyr inne. Ingen grunn til å mistenke mye husstøvmidd; evt støvundersøkelse viser få husstøvmidd.

 

Skår 2 = godt sanert inne, men pollenkilder tett innpå huset ute. Ingen dyr inne. Ingen grunn til å mistenke mye husstøvmidd; evt test viser husstøvmidd i underkant av 50/gram husstøv.

 

Skår 3 =  relativt godt sanert , men ikke helt perfekt for allergener i fareklasse 1 eller andre allergenkilder som det er vist allergi mot. Ikke konsekvent gjennomført allergensanering, men dog ingen dyr inne.

Familien holder dyr utenfor boligen, eller et familiemedlem rir e.l.. Dyr  kommer aldri inn i boligen. Tøy som kommer i kontakt med dyr skiftes og henges utenfor boligen. Forhold i soverom kan gi gode vekstbetingelser for husstøvmidd, evt støvprøve viser 50 - 100 midd pr gram husstøv eller "moderat" på strimmeltest.

 

Skår 4 = Det holdes dyr inne av en sort (f.eks hund uansett hunderaser) som barn eller voksne beboere (foreløpig?) ikke har reagert noe på i allergitest. Ved flere enn 1 dyr økes skår til 6. Forhold i soverom gir gode vekstbetingelser for husstøvmidd. Evt støvprøve viser over 100 midd pr gram husstøv eller "mye" med strimmeltest.

 

Skår 5 = Det holdes dyr inne av  en sort (f.eks hund uansett hunderaser) som voksne i boligen har reagert på i allergitest. Påvist mye midd der voksen beboer har middallergi.

 

Skår 6 = Det holdes dyr inne av  en sort (f.eks hund uansett hunderaser) som barn i boligen har reagert på i allergitest. Påvist mye midd der barn i boligen har middallergi.

 

Se Dyrehold anno 2010 i www.inneklima.com

 

Kjell Aas ©

(Sist oippdatert 10. februar 2010)