NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
 

Fukt og luftfuktighet (relativ luftfuktighet = RF). KSM-vurdering 

(K. Aas 23.12. 2002)

(KSM punkt 6)

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden med KSM-skår fra 1- 4  og før inn i pilskjema for KSM slik det er beskrevet i Kvalifisert skjønn metoden (KSM).

Fukt.

Fuktskader inne kommer som nr 2 av innemiljøets verstinger, nest etter tobakksrøyk. 

Det er ikke vannet som vann som gir helseskade, men fukt i materialene gir grunnlag for vekst av mikroorganismer der muggsopper dominerer. Muggsopper gir fra seg allergiaktive stoffer (allergener) og de produserer mykotoksiner som er en slags giftstoffer som kan påvirke helsen på ulike måter. Muggsopper er også kilde til  glukaner som også kan bety mye for helsen.

Fuktskader med risiko for muggsoppvekst kan ha mange årsaker. Vanlige er lekkasjer og kondens.

VanndråperVanndråperVanndråperVanndråperVanndråperVanndråper

Dette omtales i egne dokumenter à., og det henvises også til www.inneklima.com, som har mye stoff om dette, bl.a. i dokumentet Fuktskader.

Og Muggsopper ute og inne (http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=160)

Luftfuktighet / ”tørr luft”

Luftfuktigheten inne er aktuelt å vurdere spesielt i frostperioder om vinteren og særlig i innlandet.

Mange mennesker klager over følelse av for tørr luft inne. Når man så måler luftfuktigheten, viser det seg ofte at den er høy nok og kanskje til og med for høy. Mennesker har nemlig ikke noen sans som oppfatter virkelig luftfuktighet. Når luften føles for tørr, er det en følelse som oppstår når slimhinnene irriteres. Den vanligste årsaken til det er irriterende svevestøv i luften, altså ofte for dårlig renhold. Økes luftfuktigheten kunstig, kan det føles mer behagelig, men det gir ikke noe bedre inneklima –  snarere tvert imot. 

Den mest ideelle luftfuktigheten inne er ved 20 - 40 (50)% RF, men lavere RF enn 20% er ikke helseskadelig. Høyere luftfuktighet kan derimot virke uheldig. Høy luftfuktighet inne gir risiko for kondens og fuktskade spesielt i den kalde årstid.

Luftfuktighet inne er helt avhengig av hvordan uteluften er. Er det høy luftfuktighet ute, blir den også høy inne. Om vinteren er uteluften kald og da kan den ikke holde på mye fuktighet, Derfor blir inneluften tørrere når det er kaldt ute.

Inne er det imidlertid vanligvis mange kilder til fukting (bad, dusj, oppvask, tøyvask med mer), og viktig: hvert menneske puster ut mye vanndamp!, Slik blir luftfuktigheten inne gjerne plusset på med10 -20%. Relativ luftfuktighet gjennom hele døgnet avhenger av antall personer, andre fuktighetskilder, temperaturen og ventilasjonen i rommet. Måling foretas i en situasjon som er vanlig for rommet.

Luftfuktighet kan måles på forskjellige måter. Vanlig er hygrometre, men mange av dem er svært upålitelige. Digitale målere er blitt overkommelige i pris og er pålitelige.

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i KSM.

Skår 1 = RF: 21- 40 %. Ingen synlig kondens på vinduer eller andre kalde flater

Skår 2 = RF: 11 - 20 % og RF: 40 - 50 %. Ingen synlig kondens på vinduer eller andre kalde flater

Skår 3 = RF: 0 - 10 % og RF: 51 – 60 %. Kondens på kalde vindusflater. Kondens på soveromsvindu om morgenen

Skår 4 = RF: >60. Kondens på vinduer, og andre kalde flater kan føles litt fuktige.   .

Se Luftfuktighet inne anno 2011.

Til toppen

Kjell Aas ©

(Sist oppdatert 24. fmars,2011)