NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Temperatur KSM pkt 5 bolig
 

 

Temperatur. KSM-vurdering

(KSM punkt 5)

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i Kvalifisert skjønn metoden (KSM).

Dette er særlig viktig i den kjølige og kalde årstid.  Temperaturen inne kan bli høy om sommeren avhengig av mange ulike forhold.

Termometre

Temperaturen inne bør  kontrolleres med gode termometre, og evt med termostater på varmeelementer (Se  punkt 15: ENØK / HENØK).  Det anbefales at det på soverom brukes termometer som angir minimum og maksimumstemperatur gjennom døgnet, og at man bruker disse målene som utgangspunkt for vurdering og skår.

For soverom om natten anbefales en temperatur mellom + 12 og + 15 ° C, men her mangler grunnlag for å anvende skåring for avvikende temperaturer ettersom beboerne kan ha meget forskjellige behov. For barn og gamle mennesker er det vanligvis best med 15 ° C.

For de aller fleste er soveromstemperaturer under + 12° C og over + 15° C å betrakte som "dårlig". 

Angi KSM skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM) slik det er beskrevet i KSM.

 

Skår 1 = Innetemperaturen på dagtid ligger stabilt mellom +20 og +22 °C.Ikke trekk, ikke gulvkaldt 

Skår 2 = Innetemperaturen på dagtid + 18 - 19o C eller 23o C. Nattestid 2o C over eller under  ønsket temperatur. Ikke trekk! Ikke gulvkaldt.

Skår 3 = Innetemperaturen på dagtid ikke målt eller 24-25o C, eller 16-17o C mer enn en time. Litt trekk. Litt gulvkaldt.

Skår 4 = Mer avvik enn for skår 3. Trekkfullt, gulvkaldt.

Se Oppvarming anno 2011.

Kjell Aas ©

(Sist oppdatert 20.mars,2011)