NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Lukter.KSM pkt 7
 

Lukter. KSM-vurdering pkt 7

Lukter har sammenheng både med ”forurensninger inne" og luftskifte. De skyldes luftforurensninger i gassform eller på svevestøv som pustes inn i nesen.

Den som undersøker, må komme utenfra fra frisk luft og skal ikke vær forkjølet eller være tett i nesen av andre grunner. Røykere har vanligvis dårlig luktesans og kan ikke brukes til dette!

 

LUKTER

KSM-vurdering

Angi KSM skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med skår fra 1- 4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM) slik det er beskrevet i KSM.

 

 Skår 1 = Frisk, naturlig luft uten noe lukt.

Skår 2 = Litt innestengt luft, lukt av litt parfyme eller lukt av rengjøringsmiddel (f.eks. salmiakk), svak matlukt.

              Svak lukt av kaffe. Lett duft av blomster, parfyme, rengjøringsmiddel o.l. 

Skår 3 = Ganske "tung" luft med lukt fra mennesker eller dyr. Tung parfymelukt, lukt av maling og lakk ,

              bonemidler etc., svak tobakklukt, sterk matlukt, antydet mugglukt i ett rom. Lukt av ozon (”det lukter

              som høyfjellsol”), antydet lukt av svette i rommet..

Skår 4 = Veldig innestengt luft. Sterk duft av parfyme (også fra blomster), svettelukt, ovnsrøyk, peislukt,

              maling, mat, osv. Lukt av søppel, kloakk, eller andre "vonde lukter". Tydelig mugglukt i ett rom eller

               antydet i flere rom.

Kommentar: Lukt tyder på forurensninger. Kildene til forurensningene må fjernes. Det hjelper imidlertid å gjennomlufte mer og bedre.

(Sist oppdatert 25.mars2011)

Kjell Aas©