NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Hvordan oppnå et godt inneklima?
 
  • Unngå forurensninger inne: gasser, kjemisk avdunstning, lukter, smuss og støv. Tillat aldri tobakksrøyking inne
  • Tilrettelegg for godt renhold: gode smussfeller v/ inngang, lav "lodden- og hyllefaktor". Enkel og riktig rengjøring. Samarbeid om renhold!
  • Innetemperatur : 20 - 23°C, ikke gulvkaldt eller trekk. Temp.gradient under 3°C. god solavskjerming. Unngå strålevarme, -kulde.
  • Relativ luftfuktighet: 20 - 40% (50%) (ved tørr uteluft). Ventiler ut overskuddsfukt!
  • Unngå fuktskader, unngå kondens og lekkasjer. Fjern alt fuktig materiale etter lekkasjer etc. Tørking er ofte utilstrekkelig.
  • Ved mugg- eller annen spesiell lukt: finn og fjern kilden og foreta god tørking og utlufting når kilden er fjernet.
  • Hyppig og gjennomtenkt lufting helst med gjennomtrekk 3 - 4 minutter. NB! soveromsluften! Tilpass lufting i forhold i uteluften (pollen, trafikk, vindretning)
  • God ventilasjon/ utlufting ved matlaging og etter bad/ dusj, tøyvask og etter all flekkmaling, oppussing, og etter bruk av kjemikalier som ved polering, skopuss/ sølvpuss, liming etc
  • Unngå irritanter inne: tobakksrøyk og - røykstøv, parfymer, blomsterduft maling-, lakk-, limlukt, kjemiske dunster, innestengt og dårlig luft.
  • Ved risiko for allergi: Unngå allergenkilder inne: dyrehår, dyreflass og -støv fra dyr, husstøvmidd, muggsopper, bjørkefiken etc.

håndboken

Se også "Godt innemiljø hjemme?" (også i www.inneklima.com).

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 5. februar 2010)