NFBIB
  Takk til prof. dr. Kjell Aas
  Om denne nettsiden
  Om NFBIB
  Tverrfaglig kompetanse
  NFBIB tilbud
  NFBIB § Vedtekter
  NFBIB medlemmer
  Satsingsområder og tiltak
  GODT NYTT ÅR!
  Grunnlagsdokument
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Grunnlagsdokument
 

MÅL: bedre innemiljø for barn = et godt innemiljø for alle barn.

Det skal føre til:

 • bedre helse
  • Mindre inneklimabetinget sykdom
   • hodepine, tretthet
   • infeksjoner
   • slimhinneirritasjon
  • Mindre overfølsomhetssykdommer
   • mindre og lettere astma
   • mindre og lettere allergi
  • Færre skader
   • færre hjemmeulykker
   • færre skader i barnehager og skoler
 • bedre trivsel
  • mer barnevennlig miljø
  • større trygghet
  • mindre aggressivitet hos andre
  • slutt på mobbing
 • bedre utvikling
  • godt læringsmiljø
  • trygt og spennende lekemiljø
  • se: bedre helse
  • se: bedre trivsel

Viktige innemiljøer

 1. Mors livmor
 1. mors helse   (inneklimabetinget sykdom/plage?)
 2. mors livsstil (røyking, alkoholbruk, stoffbruk, fysisk aktivitet)
 3. mors kost
 4. mors innemiljø (passiv røyking, annet?)
 5. mors yrkesmiljø

 

Satsningsområder: informasjon

 1. Barnerom og bolig

NB Norske barns boliger ble undersøkt i HILS-prosjektet i 1994/5 (112 boliger). Barnas soverom var verst. [1]/

Vanlige feil

 • Dårlig luftskifte med høy CO2 og luftfuktighet hos 69%
 • Høye verdier av kjemi i luft (VOC og TVOC) hos 53%
 • Mye støv/dårlig eller galt renhold hos 75%
 • Mye husstøvmidd hos 45%
 • Uønsket mikroflora (muggsopper, bakterier) hos 18%
 • Passiv røyking (kotinin i hår og urin) hos over 60%

Årsaker til dårlig innemiljø hos barn           

 1. Bygningsfeil
 2. Manglende kunnskap og/eller forståelse
 3. Foreldrenes livsstil
 4. Manglende ressurser (tid, overskudd)
 5. Økonomi

 

Hva kan redusere negative påvirkninger fra innemiljøet?

 • bedre byggeprosess
 • bedre vedlikehold
 • bedre drift
 • bedre bruk
 • bedre uteluft
 • mer og bedre uteaktivitet

Satsningsområder: informasjon, kunnskapsøking, kompetanseøking

 

Viktigste årsaker til innemiljøproblemer i boliger

 • fukt og muggsoppvekst
 • kjemiske avgasser
 • støv / utilstrekkelig renhold
  • allergener
   • husstøvmidd
   • dyr
   • annet
  • svevestøv med kjemisk last
   • muggsoppsporer, mykotoksiner, glukaner
   • irritanter
   • ukjente komponenter
 • røyking

Satsningsområder: informasjon, kunnskapsøking, kompetanseøking     


   3. Barnehager

THF og NFBIB/Barneombudets kartlegninger

 

Viktigste årsaker til innemiljøproblemer i barnehager

 • persontetthet
 • smittefrekvens
 • utilstrekkelig luftskifte
 • fukt og muggsoppvekst
 • kjemiske avgasser
 • støv / utilstrekkelig renhold
  • allergener
   • dyr
   • annet
  • svevestøv med kjemisk last
   • muggsoppsporer, mykotoksiner, glukaner
   • irritanter
   • ukjente komponenter
 • temperaturfeil og trekk
 • støy

Satsningsområder: informasjon, praktisk veiledning,  kunnskapsøking, kompetanseøking

   4. Skoler:

THF og NFBIB/Barneombudets kartlegninger

Viktigste årsaker til innemiljøproblemer i skoler

 • persontetthet
 • utilstrekkelig luftskifte
 • fukt og muggsoppvekst
 • kjemiske avgasser
 • støv / utilstrekkelig renhold
  • allergener
   • dyr
   • annet
  • svevestøv med kjemisk last
   • muggsoppsporer, mykotoksiner, glukaner
   • irritanter
   • ukjente komponenter
 • temperaturfeil og trekk
 • støy

 

Satsningsområder: informasjon, praktisk veiledning,  kunnskapsøking, kompetanseøking.

 [1]Aas K, Andersen T, Becher R, Berner M, Lingaas Hansen T (1995): Barns innemiljø, En undersøkelse av norske boliger. T. Nor lægeforen 115:2048-51

 

 

Til toppen

Sist oppdatert 13. mai 2003