NFBIB
  Takk til prof. dr. Kjell Aas
  Om denne nettsiden
  Om NFBIB
  Tverrfaglig kompetanse
  NFBIB tilbud
  NFBIB § Vedtekter
  NFBIB medlemmer
  Satsingsområder og tiltak
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Takk til prof. dr. Kjell Aas
 

Kjell Aas

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn vil takke vår redaktør prof. dr. med Kjell Aas for hans store engasjement og enorme innsats for å holde vår nettside til en hver tid oppdatert. Denne nettsiden er blitt til en betydelig kunnskapsbank. Helt fra starten av har nettsiden vår vært meget godt besøkt, og vi opplever hyggelige tilbakemeldinger både fra fagfolk, fra studenter, fra elever og fra enkeltpersoner. Disse tilbakemeldingene har vært en viktig inspirasjonskilde til å holde nettsiden levende og oppdatert. Vi er meget stolt over at vi har klart å skape denne levende kunnskapsbanken i forhold til barns innemiljø, til tross for at vi ikke har noen offentlig finansiering. Styret i NFBIB har som mål å få til en offentlig grunnfinansiering i løpet av dette året. Dette vil være avgjørende for blant annet denne nettsidens fremtid.

Nå når Kjell Aas takker for seg som redaktør av nettsiden, vil det være en redaksjonskomite bestående av NFBIBs medlemmer, som vil stå for den jevnlige (månedlige) oppdateringen.

Har du spørsmål til vår nettside er du velkommen til å bruke post@innemiljo.net

For øvrig ønsker vi deg fortsatt velkommen til å bruke den store mengde kunnskapsstoff som ligger tilgjengelig her på vår nettside.

Med vennlig hilsen styret og redaksjonskomiteen i NFBIB