NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Energi- og miljøvalg ved byggeprosjekter
  Valg av materialer
  Luktekammer
  Fukt og fuktskader
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Valg av materialer
 

Materialvalg

 

 Materialer i bygget, i installasjoner og skap, møbler etc. kan forurense innemiljøet med partikler (støv) og gasser (àemisjon).  Overflatebehandling og vedlikehold kan også bidra til forurensning av innemiljøet, men riktig behandling kan bidra til mindre forurensning.

 

Materialer som utsettes for fukt, kan føre til mer avgassing og gi vekst av muggsopper som forurenser innemiljøet. Valg, behandling og vedlikehold av materialene er derfor meget viktig for kvaliteten av bygget og byggets innemiljø.

 

Det anbefales å bruke miljømerkede materialer der det er mulig. Miljømerking slik som Svanemerking gir en garanti for at materialet er miljøvennlig og ikke skader naturen. Det betyr imidlertid ikke at det alltid er helt trygt for mennesker med allergi, hyperreaktivitet eller annen overfølsomhet!

 

For alle deler av byggeprosessen - fra bygningskonstruksjon til installasjoner og innredninger - er det mange materialer å velge mellom. En hver beslutning og hvert valg må gjøres på grunnlag av flere typer vurdering.

 

Hva bestemmer valg av materialer?

Byggherres og brukeres lyster, behov og krav.

Hensyn til helse

Belastninger

Brukernes adferd           

Funksjonalitet

Økonomiske rammer   

Brannsikkerhet

Estetikk

Renholdsvennlighet

Vedlikeholdskrav

Fleksibilitet i forhold til bruksendringer

Bestandighet, holdbarhet, levetid

Økologiske livsløpsforhold, miljøbelastning, miljøkvalitet

 

I hver beslutning ligger det forutsetninger som følger det materialvalg man har gjort. Ut fra det du ønsker eller tenker deg, lønner det seg å skaffe innsikt i det aktuelle materialets egenskaper, fordeler og ulemper. Har du, for eksempe, valgt betong, må betongen få tilstrekkelig uttørking før det legges gulvbelegg.

Har du valgt sponplater, forutsettes at du velger produkt med lavt formalininnhold og beskjeden avgassing, at materialet får lufte seg på lager, at det beskyttes mot enhver form for fukt fra produktsted til ferdig bygg, at du ikke selv fukter platene på noen måte, og at det gjennomføres tilstrekkelig utbaking før bruk av bygget.

 

Oversikter over de vanligste materialenes egenskaper, fordeler og mangler finner du i med søkeordet ”materialvalg” i www.inneklima.com eller ved å klikke her.

 

(Sist oppdatert 19. november 2003)

 

 

  Til toppen