NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Helseblind miljøpolitikk
  Regelhjelp
  Lissomparagraf i Opplæringsloven?
  Forskrift: Miljørettet helsevern
  Opplæringsloven for bedre arbeidsmiljø i skolen
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Regelhjelp
 

Nytt nettsted: Regelhjelp.no

Det kan av og til være vanskelig å vite hvilke regler som må følges i forskjellige virksomheter. Nettstedet Regelhjelp.no er lansert for å gjøre det lettere. Tjenesten skal hjelpe virksomheter. 
med informasjon om hvilke offentlige krav som gjelder for dem og den bransjen de tilhører.

Ved å gjøre det lettere for virksomhetene å finne fram i regelverket, blir det også lettere å etterleve de kravene som gjelder. Dette er viktig for å ta vare på både miljøet og arbeidstakernes og forbrukernes helse og sikkerhet.Regelhjelp.no samler materialet bransjevis, uavhenging av hvilken etat som forvalter det aktuelle regelverket.

Foreløpig er informasjon om regelverket samlet og lagt til rette for ti ulike bransjer. Det er meningen at Regelhjelp.no dekke alle bransjer i Norge innen 2007.

Regelhjelp.no samler materialet bransjevis, uavhenging av hvilken etat som forvalter det aktuelle regelverket. Foreløpig er informasjon om regelverket samlet og lagt til rette for ti ulike bransjer. Det er meningen at Regelhjelp.no dekke alle bransjer i Norge innen 2007.

 Dette kan være nyttig også for oss som henvender oss til forskjellige virksomheter.

(Sist oppdatert 16. september 2004)

 

Til toppen