NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Forskrift: Miljørettet helsevern
  Opplæringsloven for bedre arbeidsmiljø i skolen
  HMS-hylle
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Forskrift: Miljørettet helsevern
 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

 

Forskriften med Veileder som kom i 1998

Denne forskriften er tidligere også kalt "Barnas arbeidsmiljølov" (men den betegnelsen brukes nå helst på  opplæringslovens paragraf 9a). Også forskriften inneholder mange gode bestemmelser til beste for våre barn. Et eksempel er

§4. Ansvar. Internkontroll.
Her heter det:

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir.Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

Internkontrollen pålegger her den ansvarlige for driften av virksomheten en selvstendig plikt til å påse og dokumentere at man etterlever regelverket på en systematisk måte, med andre ord at virksomheten virkelig gjør det man sier man skal gjøre i henhold til lover og forskrifter.

Internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager innebærer systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i forskriften.

Det betyr bl.a. at det skal være dokumentert hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomheten, hva som skal gjøres for å etterleve regelverket, og hvordan de viktigste oppgavene skal løses.

Dersom eieren har lagt til rette for lederens arbeid, vil manglende oppfølging av internkontrollsystemet være lederens ansvar. I den forbindelse er det viktig at lederen, bl.a. gjennom internkontrollen, identifiserer den betydning som økonomiavgjørelser og andre rammevilkår har for etterlevelse av forskriften.

Informasjonsplikt
Like viktig i denne sammenheng blir lederens plikt til å gi relevant informasjon til foresatte og/eller elever jf.'5 andre ledd i forskriften. Dette vil samlet styrke barnas/elevenes mulighet til å ivareta sine rettigheter.

***************************************************************************************

For skoler er den tilføyelsen som er kommet i Opplæringsloven i november 2002 viktig. Der blir det fastslått at elevene har rett til et godt arbeidsmiljø.