NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Nasjonal strategiplan for forebygging og behandling av astma, allergier og inneklimaplager.
  Forvaltning og ansvarsforhold
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Nasjonal strategiplan for forebygging og behandling av astma, allergier og inneklimaplager.
 

Regjeringen tar ansvar for forebygging og behandling av astma, allergier og "inneklimasykdom".

 

Regjeringen lanserer i dag 6. mai 2008 – på verdens astmadag- en nasjonal strategiplan for forebygging av astma, allergi og inneklimaplager. I den anledning har Norges Astma- og allergiforbund sendt ut en pressemelding som innledes slik: ” Fremtidsrettet og god strategi for astma og allergi.

 

Norges Astma- og Allergiforbund mener strategien setter den nasjonale innsatsen for nedgang i forekomst og bedre tilbud til pasienter inn i en nødvendig og lenge etterlyst sammenheng. Den vektlegger økt samordning og bedret kapasitet innen helsevesenet samt nødvendig samarbeid mellom ulike departementer som har ansvar for mulige årsaker til økt forekomst fra så vel dårlig inneklima som helseskadelig byluft.

      

Her har du NAAF’s pressemelding  og Regjeringens Strategiplan (PDF). 

 

Strategi for handling!

 

For forebygging og behandling av astma foreligger all nødvendig informasjon allerede på engelsk og en rekke andre språk i den såkalte GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention.

 

GINA står for Global Intiative for Asthma og omfatter et nettverk av individer, organisasjoner og helsemyndigheter som bidrar til å samle og spre forskningsbasert kunnskap om astma .

Den oppdaterte  engelske rapporten  kan lastes ned her i PDF format.

   

Regjeringens strategiplan – der NAAF og NFBIB har vært aktiv bidragsytere– vektlegger tiltak for å skape og vedlikeholde gode, helsefremmende og sykdomsforebyggende inneklimaforhold spesielt for barn og i yrkeslivet. Det er nødvednig for å stoppe økningen og helst redusere forekomsten av astma og allergier, men også for å forebygge og lindre andre miljøintoleranser og miljøhemming.

I denne sammenhengen kan og må det offentlige ta en rekke krafttak i barnehager og skoler.

 

Boligen og forholdene hjemme er dog det aller viktigste for barn. Der er det fortsatt bare foreldrenes oppgave og ansvar å skape gode forhold. Myndighetene kan bare hjelpe til med forskningsbasert informasjon frem til hver enkel ansvarlig person.  Slik informasjon er tilgjengelig ikke minst i nettsidene www.inneklima.com   og www.allergiviten.no  sammen med denne nettsiden.

 

Disse nettsidene brukes flittig av mange, men informasjon om tiltak for godt inneklima hjemme bør spres betydelig mer. Det er langt igjen før alle vet nok, men strategiplanen lover godt   -hvis den bare følges opp med aktiv og praktisk orientert handling.

 

(Sist oppdaert 6. mai 2008)

 

  Til toppen