NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Epidemi av legionærsyke
  Lukt, duft og luktstoffer.
  Psykososialt miljø og helse
  Estetisk miljø og helse
  Støy/akustikk og helse
  Lys, stråling og helse
  Innetemperatur og helse
  Unge og røyking. En samtale
  Inneklimarelatert sykdom
  Sykdommer
  Allergi og intoleranser
  Astma og andre luftveissykdommer
  Inneklimarelatert sykdom. Inneklimasyke
  El-overfølsomhet. Kommentar
  El-overfølsomhet, grenseverdier og vernetiltak
  Sykdommer pga dårlig inneklima
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
El-overfølsomhet. Kommentar

 

Jeg fant frem til nettstedet NFBIB og leste med stor interesse om inneklima. Så kom jeg over noen sider om elektromagnetisk stråling og fenomenet el-overfølsomhet. Det var lesning som ga ’bakoversveis’.

 

Forfatterne har valgt en strategi som går ut på å kun forholde seg til forskning som ikke viser noen helserisiko ved elektromagnetisk stråling. I en balansert fremstilling bør man sette seg inn i, og gjengi også forskning som viser motsatt resultat. The Bioinitiative report er nyttig lesning, uansett hvilken trosretning man velger å ha.

http://www.bioinitiative.org/


Les mer

El-overfølsomhet, grenseverdier og vernetiltak

Jeg er verneombud i en bedrift med mange kontoransatte. De fleste arbeider i kontorlandskap, men vi har også noen atskilte kontorer. En ansatt har oppdaget at han er el-overfølsom, og er sykmeldt. Vi vil gjerne legge forholdene til rette for ham, men bedriften er helt avhengig av trådløse telefoner og mobiltelefoner.  Vi kan imidlertid gi ham plass på et eget avskjermet kontor – hvis vi kan få det til uten altfor store omkostninger, men trenger svar på noen spørsmål.


Les mer

Sykdommer pga dårlig inneklima

Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker. Ofte er symptomene diffuse og uten objektive tegn. Symptomene sammenfattes da gjerne under populærbetegnelsen "Inneklimasykdom" (engelsk: Sick building syndrome).


Les mer