NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Epidemi av legionærsyke
  Lukt, duft og luktstoffer.
  Psykososialt miljø og helse
  Estetisk miljø og helse
  Støy/akustikk og helse
  Lys, stråling og helse
  Innetemperatur og helse
  Unge og røyking. En samtale
  Inneklimarelatert sykdom
  Sykdommer
  Allergi og intoleranser
  Astma og andre luftveissykdommer
  Astma. asthma bronchiale
  Presseklipp: Hus&bolig januar 2006. Vinyl gir barneastma.
  Astma fortsetter å øke i Norge
  Presseklipp. Astma øker fortsatt
  Inneklimarelatert sykdom. Inneklimasyke
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Astma. asthma bronchiale

Astma er en viktig folkesykdom.


Les mer

Presseklipp: Hus&bolig januar 2006. Vinyl gir barneastma.

Tidsskriftet for Huseiernes Landsforbund har i januarnummeret (side 99) en artikkel med denne overskriften. Den viser til funn i en omfattende undersøkelse av inneklimaets betydning for utvikling av astma hos barn.


Les mer

Astma fortsetter å øke i Norge

Astma er nå en folkesykdom med  alarmerende høy forekomst. Forekomsten av astma (asthma bronchiale) har v ist betydelig økning i de siste 50- 60 år og særlig fra omkring 1970 både i Norge og i de fleste industrialiserte land i Vesten. I samme periode er det registrert økning også av atopisk allergi og atopiske sykdommer. Økning er nå også registrert i ikke-industrialiserte land.I noen vestlige land antyder de aller siste undersøkelsene at økningen kan ha stoppet opp, men økningen synes å fortsette i Norge.


Les mer

Presseklipp. Astma øker fortsatt
Astma øker fortsatt. Se oppslag i Aftenposten 30. april 2003
Les mer