NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Epidemi av legionærsyke
  Lukt, duft og luktstoffer.
  Psykososialt miljø og helse
  Estetisk miljø og helse
  Støy/akustikk og helse
  Lys, stråling og helse
  Innetemperatur og helse
  Unge og røyking. En samtale
  Inneklimarelatert sykdom
  Sykdommer
  Allergi og intoleranser
  Det våres
  Kritikk av denne nettsiden
  Gode råd er grønne.
  28. 11.2003: Juletider!
  Forebygg allergi. Praktiske råd
  Allergi. Hva er det?
  Astma og andre luftveissykdommer
  Inneklimarelatert sykdom. Inneklimasyke
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Allergi. Hva er det?
 

 

 

 

Allergi. Hva er det?

Det er mange former for overfølsomhet (intoleranser). Allergi er blant de aller vanligste.

Allergi er en måte å reagere på, og ikke en sykdom, selv om det kan gi en mengde ulike sykdommer og plager, noen bagatellmessige, men for mange relativt plagsomme sykdommer over kortere eller lengre perioder.

Noen blir alvorlig syke og må slite med vond og invalidiserende sykdom. Dødsfall på grunn av allergi forekommer, men heldigvis svært sjelden, og er egentlig lett å unngå i vår tid.

 

Allergi har å gjøre med immunforsvaret.

Vårt immunologiske system virker som et forsvar i kroppen, med det hovedformål å gjøre oss immune mot smitte. Systemet er spesialisert på å oppdage og uskadeliggjøre fremmede stoffer. Denne beskyttelsen trenger vi for å forsvare oss mot bakterier, virus, innvollsormer og andre parasitter og ulike fremmedstoffer som kan skade oss.

Men det har ikke intelligens og kan ikke skille mellom skadelige og uskadelige fremmedstoffer.

I dette forsvarssystemet er det mange aktører, blant annet såkalte antistoffer som hører til forskjellige familier (immunglobuliner, forkortet til Ig) – IgA, IgG, IgM, IgD og IgE, og en viktig del av immunsystemet er spesielle celler . lymfocytter  - som har antistoffliknende egenskaper i cellemembranen.

Allergi fører til skadelige, betennelsesliknende (inflammatoriske) vevsforandringer ofte sammen med endring av reaksjonsmåten i ulike vev (forstyrrelser i individets fysiologi). Symptomene iverksettes gjennom kompliserte serier av biokjemiske reaksjoner som blir utløst av immunreaksjonen. Reaksjonens preg og styrke avhenger av de aktuelle målorganenes mottakelighet og reaktivitet (se toleranseterskel) i samvirke med andre biokjemiske påvirkninger.

Vi skiller mellom to ulike allergiformer: atopisk allergi og kontaktallergi.

Atopisk allergi skyldes IgE antistoffer. Når de reagerer med allergener, settes det i gang en rekke kjemiske reaksjoner som først gir relativt raske fysiologiske endringer i de berørte organene og etter hvert langsommere, betennelsesliknende (inflammatoriske) endringer i vevene.

Atopisk allergi har en arvelig side og opptrer ofte i familier. Denne allergiformen er viktig for barn.

Dette er årsaken til høysnue og annen allergisk rhinitt, allergiske utslag av astma, allergiske utslag av atopisk eksem, allergisk elveblest, allergiske tarmreaksjoner og allergisk sjokk.

Det som gir og utløser atopisk allergi .- allergener - er vanligvis naturlige proteiner som finnes i ulike kilder : allergenkilder.  Aller viktigst er pollen (blomsterstøv) fra vindbestøvede planter og trær, husstøvmidd, flass og hår og sekreter fra dyr av alle slag, muggsopper og en del matvarer.  

Ved både rhinitt, astma, atopisk eksem, elveblest og tarmreaksjoner kan andre former for overfølsomhet være like viktig som eller viktigere enn allergi, og det kan også være helt andre årsaker som for eksempel infeksjon.

I luftveiene opptrer en spesiell overfølsomhet - hyperreaktivitet - ofte sammen med atopisk allergi, av og til alene som årsak til tilsvarende symptomer som allerg.

Kontaktallergi skyldes helt andre immunologiske reaksjonjer. Der er det lymfocytter med antistoffliknende egenskaper som er ansvarlig for reaksjonjen. Kontaktallergi gir kontaktallergisk eksem 

Kontaktallergisk eksem opptrer vanligvis først i senere barnealder, hos ungdom hos voksne

 

 Du finner grundiger omtale av dette i kunnskapsbanken Allergiviten

 

  Til toppen