NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Epidemi av legionærsyke
  Lukt, duft og luktstoffer.
  Psykososialt miljø og helse
  Estetisk miljø og helse
  Støy/akustikk og helse
  Lys, stråling og helse
  Innetemperatur og helse
  Unge og røyking. En samtale
  Inneklimarelatert sykdom
  Sykdommer
  Allergi og intoleranser
  Astma og andre luftveissykdommer
  Inneklimarelatert sykdom. Inneklimasyke
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Epidemi av legionærsyke

Legionærsyke er en alvorlig lungesykdom som likner lungebetennelse. Den skyldes innpustging av vanndamp / dråper med legionellabakterier fra forskjellige kilder. Nå er det meldt nenj njhy legionellaepidemi i Østfold.


Les mer

Lukt, duft og luktstoffer.

Lukt skyldes ett eller flere kjemiske stoffer som avgasser fra materialer, smuss og støv, mikroorganismer, dyr eller mennesker (se VOC, MVOC). Det dreier seg mye om nedbryting fra organiske materialer som gir gasser i flyktig form. Noen av oss kan lukte stoffer som andre ikke aner lukten av. Lukter kan virke inn på helsen gjennom forskjellige virkemåter.


Les mer

Psykososialt miljø og helse

Det psykososiale miljøet dreier seg om hvordan hvert individ har det sammen med andre.  Mennesker er sosiale skapninger, vi er avhengig av kontakt  med andre, og den kontakten må være god og positiv for at vi selv skal ha det godt. Her er de menneskelige egenskapene viktigst.


Les mer

Estetisk miljø og helse

Estetisk miljø omfatter hvordan vi oppfatter omgivelsene, om de er gode eller ikke for våre sanser. Det kan bety mye for trivsel og livskvalitet og kan også bety en del for helsen.


Les mer

Støy/akustikk og helse

Støy virker ofte negativt på trivselen hos dem som ikke lager støyen. For hørselshemmede er det særlig viktig å unngå støy, bakgrunnsstøy og ha gode akustiske forhold.


Les mer

Lys, stråling og helse

Belysningen inne er viktig for oss og særlig i den mørkeste delen av året.


Les mer

Innetemperatur og helse

Temperaturen inne virker på mange forhold: trivsel, komfort, arbeidslyst og arbeidsevne, arbeidshastighet (effektivitet) og arbeidsresultater fra læring til uhell, tabber og ulykker.  Både for lav og for høy temperatur gir plager og nedsatt funksjon.

 


Les mer

Unge og røyking. En samtale

Hvorfor er det noen unge som røyker enda de vet det er helseskadelig? Her er svarene på det satt opp som en samtale mellomrøykere, en ikke røyker og NFBIB


Les mer

Inneklimarelatert sykdom

Les mer

Sykdommer

Inneklimarelaterte symptomer eller såkalt "inneklimasyke" - en oversikt.


Les mer