NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Epidemi av legionærsyke
  Lukt, duft og luktstoffer.
  Psykososialt miljø og helse
  Estetisk miljø og helse
  Støy/akustikk og helse
  Lys, stråling og helse
  Innetemperatur og helse
  Unge og røyking. En samtale
  Inneklimarelatert sykdom
  Sykdommer
  Allergi og intoleranser
  Astma og andre luftveissykdommer
  Inneklimarelatert sykdom. Inneklimasyke
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Psykososialt miljø og helse
 

 

Hvordan har vi det sammen?

 

Det psykososiale miljøet dreier seg om hvordan hvert individ har det sammen med andre.  Mennesker er sosiale skapninger, vi er avhengig av kontakt  med andre, og den kontakten må være god og positiv for at vi selv skal ha det godt.

Her er de menneskelige egenskapene viktigst, selv om den arkitektoniske rammen i rommene også kan bety litt. Det er hvert enkelt menneske for seg selv  og i forhold til de andre som skaper gode eller dårlige vilkår for trivsel, kommunikasjon, samkvem og samarbeid. Det er de vilkårene som danner det psykososiale miljøet, og som er viktige for vår psykiske helse.

 

Sinn og kropp hører sammen.  Psykiske forhold kan påvirke mange sykdommer og er i høy grad med på å bestemme hvordan vi opplever symptomer. Følelse av ensomhet  og kjedsomhet forsterker bl.a. opplevelser av smerte og kløe.

 

forside

(Foto: K. Aas©)

 

Her er det opplevelsen til hver enkel person som teller. Det psykososiale miljøet er dårlig hvis en eller flere grupper ("gjenger") opplever miljøet som godt, men noen personer som ikke gjør det. . Forekomst av isolering ("utfrysing")  av enkelte personer eller mobbing betyr at det psykososiale miljøet som helhet er elendig.

 

Noen stikkord for et godt psykososialt miljø er trygghet, vennskap, menneskelig varme, vennlighet, imøtekommenhet, innlevelsesevne (empati), god kommunikasjon, snillhet. Vi kan også tilføye: stimulering, glede, utviklingsmuligheter. Vi er forskjellige, så noen vil nok gjerne tilføye flere stikkord.

 

Noen har av og til særlige behov, for eksempel for fred og ro eller trøst i sorg,  mens andre har behov for å ha det gøy. Det er vanskelig å finne i et og samme rom på samme tid, men det psykososiale miljøet endrer seg med de menneskene som er til stede.  Rammen for ulike samvær er imidlertid også viktig, så også her er alle komponentene i innemiljøet som helhet av betydning.

 

Mange mennesker sliter med nervøsitet og andre psykiske vansker. Utrygghet, usikkerhet og angst er utbredte fenomener. Der mange mennesker er forsamlet som i klasserom og kontorbygg eller industribygg og lignende, vil det alltid være noen som har det vondt og vanskelig i perioder eller stadig. De har egne psykososiale behov. Det kan også være noen med personlige eller familiære vansker som de gir utløp for med utagerende holdninger eller ved å plage andre. Mobbing av andre er en særlig sjofel og dum form for slik adferd. Slik adferd kan aktiveres bl.a. av dårlig trivsel og  uvelfølelser. I skolesammenheng er det elevrapporter som tyder på at darlig inneklima med dårlig luft, sviktende renhold og ubehagelige temperaturer medvirker til uro, krangling og mobbing. I de samme miljøene rapporteres bl.a. også mye hodepine.Det  ville vært interessant å vite om det er sammenheng mellom hodepine  og usosial adferd hos mobberne. Slike undersøkelser mangler.  

 

definisjonerill

(Ill.: K. Aas©)

 

For å skape et godt innemiljø må alle sidene av innemiljøet vurderes samtidig og som et hele. Mange feil er gjort fordi det er lagt ensidig vekt på bare en eller to av miljødelene.

 

 

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 23. januar 2004)

 

Til toppen