NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Epidemi av legionærsyke
  Lukt, duft og luktstoffer.
  Psykososialt miljø og helse
  Estetisk miljø og helse
  Støy/akustikk og helse
  Lys, stråling og helse
  Innetemperatur og helse
  Unge og røyking. En samtale
  Inneklimarelatert sykdom
  Sykdommer
  Allergi og intoleranser
  Astma og andre luftveissykdommer
  Inneklimarelatert sykdom. Inneklimasyke
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Estetisk miljø og helse
 

Estetisk miljø omfatter hvordan vi oppfatter omgivelsene, om de er gode eller ikke for våre sanser (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt). Vanligvis er synsinntrykkene viktigst, deretter lydinntrykk og lukter.

 

Mennesker har forskjellig "estetisk sans" og  mening om hva som er stygt og pent, hva slags lyder (musikk) og hvilke lukter som er gode.

Det er litt avhengig av oppvekstmiljø og  omgangskrets, men vi har noen felles trekk. Blant annet  synes de aller fleste at uberørt natur med friske vekster er godt å se på. Derfor brukes friske planter til pynt, og det virker godt å ha utsyn til natur gjennom vinduer.  Det er ofte helhetsinntrykket som avgjør. Et vakkert interiør blir mindre tiltalende hvis det lukter kloakk hele tiden.

 

"Estetisk sans" kan utvikles i mange retninger.  Innenfor samme kultur har vi noenlunde samme oppfatning av hva som er godt for syn og hørsel. Så kan hver av oss mer eller mindre bevisst utvikle evnen til å skille ut og finne hva vi føler er godt for sansene vår. For dem som lykkes i dette, blir estetikk en positiv verdi, en viktig del av  livskvalitet.

 

Det er gjennomført en del forskning på hva  det estetiske miljø betyr for oss i noen sammenhenger.

Estetisk miljø og estetiske opplevelser øker trivselen., og trivsel er en del av helsebegrepet. Det gir bedre følelser, vi tåler mer motgang og smerte, og er mer sosiale, dvs hyggeligere mot andre mennesker - og har det hyggeligere selv.

Skoler som har satset på  fargevalg og utsmykninger som elevene liker, rapporterer også  mindre hærverk.

 

Mange undersøkelser tyder på at estetiske opplevelser  og et estetisk miljø kan fremme  tilhelingen i sykdom, ja til og med sårtilheling etter operasjoner når andre forhold er tilfresstillende.  Det er hevdet at til og med naturfotografier i sykehus kan være et godt hjelpemiddel i behandlingen1/.

 

Innemiljøet blir imidlertid ikke godt hvis estetiske hensyn settes foran krav til godt inneklima med gode forhold i alle sidene av dette.  Det hender dessverre ofte.

 

(Ill.: K. Aas©)

For å skape et godt innemiljø må alle sidene av dette vurderes samtidig og som en samlet helhet.  Mange feil er gjort fordi det er lagt ensidig vekt på bare en eller to av miljødelene.

 

 


 

1/  Oberlander R. : Beauty in a hospital aids the cure.  Hospitals. 1979; 53(6): 89-92

 

 

 

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 21. januar 2003)

  Til toppen