NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Epidemi av legionærsyke
  Lukt, duft og luktstoffer.
  Psykososialt miljø og helse
  Estetisk miljø og helse
  Støy/akustikk og helse
  Lys, stråling og helse
  Innetemperatur og helse
  Unge og røyking. En samtale
  Inneklimarelatert sykdom
  Sykdommer
  Allergi og intoleranser
  Astma og andre luftveissykdommer
  Inneklimarelatert sykdom. Inneklimasyke
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Inneklimarelatert sykdom
 

Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker. Ofte er symptomene diffuse og uten objektive tegn. Symptomene sammenfattes da gjerne under populærbetegnelsen "Inneklimasykdom" (engelsk: Sick building syndrome). Mange av de plager som rapporteres, kan ha helt andre årsaker. Dersom vi kan påvise en kjent sykdom som skyldes forhold inne i bygningen, kaller vi det ofte "Bygningsrelatert sykdom", og den kan evt. helbredes når årsaken fjernes.

Påvisning av sammenheng mellom forhold i innemiljøet og sykdom kan vanligvis bare skje når plagene opptrer hos et flertall mennesker under opphold i samme innemiljø. Unntaket finnes ved spesielle allergier og i enkelte tilfeller av yrkesastma. Man kan til en viss grad stille en diagnose på innemiljøet og samtidig en diagnose på et enkelt individ, men å bevise eller motbevise en sikker sammenheng lar seg vanligvis ikke gjøre.

Det finnes ingen objektive tegn eller medisinske prøver som kan påvise "inneklimasyke". Hvem kan dokumentere objektivt om jeg har hodepine eller ikke, er kvalm eller ikke? Undersøkeren ender opp med en sannsynlighetsdiagnose etter beste skjønn, og det skjønnet krever atskillig innsikt. Uten slik innsikt følger mange den lettvinte snarveien å henvise til psykosomatiske mekanismer - selv om heller ikke det kan dokumenteres objektivt. De retningslinjer (normer, grenseverdier) for god luftkvalitet som er gitt av myndighetene, bygger heller ikke på eksakte kunnskaper, men er satt etter kvalifisert skjønn.

Se sykdomsoversikt.

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 12. april 2010)