NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Klar sammenheng mellom helseplager, støv og renholdskvalitet
  Svertestøv og SVOC
  Oppvarmet støv kan være særlig helseskadelig
  Vasketips fra Høgskolen i Oslo (Presseklipp, april 2004)
  Renhold og helse
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Klar sammenheng mellom helseplager, støv og renholdskvalitet

Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har gjennomført en omfattende undersøkelse av sammenhenger mellom inneklima og helseplager. Arbeidet er presentert i en avhandling som Knut R Skulberg  (2006) forsvarte og fikk godkjent for doktorgraden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandlingen omfatter 4 artikler publisert i internasjonale tidsskrifter. Undersøkelsene omfatter voksnes arbeidsmiljø i kontor- og yrkesbygg, og gir klare konklusjoner om sammenhenger mellom helseplager, støv og renholdskvalitet.  Det er nærliggende å anta at tilsvarende forhold gjelder for barns arbeidsmiljø i skoler.


Les mer

Svertestøv og SVOC

I noen boliger danner det seg et gråsvart, sotliknende belegg av støv over alt, i taket og på vegger, dører, vinduer, karmer, hyller, lister, bilder og møbler. Vanligvis opptrer dette i fyringsesongen. Aller mest kommer det da på kalde flater (yttervegg og vinduer). Det kan opptre med mørkere flekker nær ved taklamper og andre varmekilder. Støvet sitter godt, er vanskelig å vaske bort – og så kommer det igjen uten at det kan forklares med forurensninger fra uteluft eller sot fra ovner og peiser etc. (derfor betegnelsen ”magic dust”og hos oss: heksestøv). Grundige undersøkelser som for det meste er gjennomført i Tyskland, har vist en sammenheng mellom forekomst av svertestøv og spesielle avgassinger fra materialer og særlig de ”halvflyktige” (eng.: ”semi-volatile”) som betegnes ”SVOC” og ofte kommer fra maling.


Les mer

Oppvarmet støv kan være særlig helseskadelig

Svevestøv som har vært "brent" på panelovner, lamper eller liknende, kan virke særlig helseskadelig. Det er bekreftet av funn ved en ny norsk doktorgradsavhandling der virkningen på celler i cellekultur ble studert. Vi puster inn millioner på millioner av svevestøvspartikler hvert eneste døgn. 


Les mer

Vasketips fra Høgskolen i Oslo (Presseklipp, april 2004)

Les mer

Renhold og helse

Renholdet  kan avgjøre om innemiljøet er godt eller dårlig, og om noen blir syke eller holder seg friske der.  

Med renhold mener vi ikke bare rengjøringen, selv om rengjøring er en viktig del av det hele.

Godt renhold betyr imidlertid at vi passer på å trekke inn minst mulig smuss og forurensninger, har sørget for en innredning der det ikke legger seg støv som er vanskelig å nå, har så få som mulig av kjemiske stoffer som kan avgasse og sette seg på støvet, at vi gjør det lett å rengjøre,  og at rengjøringen blir gjennomført ofte nok, grundig, med egnet utstyr og  på riktig måte.


Les mer