NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
 

 

 

 

 Prisverdig tiltak med viktig informasjon!

 

 

Statens forurensningstilsyn (SFT) har utgitt brosjyren Barns kjemiske hverdag.

 

Den er tilgjengelig på norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, arabisk, somali og urdu.

 

Barns kjemiske hverdag

 

Bakgrunnen er som SFT skriver:

Døgnet rundt, hver eneste dag blir barn utsatt for kjemiske stoffer fra produkter av forskjellige slag. Noen av stoffene er harmløse, andre kan være helseskadelige.

 

Barn er spesielt sårbare for kjemiske stoffer. For eksempel har de lett for å utvikle allergier. De kan ikke selv velge å beskytte seg mot stoffer som kan være skadelige for dem. Slike valg er det vi voksne som må gjøre. Men hvordan bør vi gå frem for å være på den sikre siden?

I dette heftet kan både foreldre og andre som jobber med barn, finne praktiske gtips om hva som er hva: Hva slags produkter er trygge, hva bør man bruke med varsomhet – og hva gjør man klokt i å unngå.

 

I brosjyren står det bl.a.( på side 4):

 

Om vi ikke vet alt, vet vi i hvert fall nok til å ta visse forholdsregler.

Kjemiske stoffer kan være farlige på forskjellige måter. De kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, miljøfarlige eller helsefarlige.

 

De helsefarlige stoffene kan være giftige, allergifremkallende, arvestoffskadelige, etsende, irriterende og så videre. De giftige stoffene kan være akutt giftige slik at de virker med en gang eller virkningen avstoffet kan komme etter lang tid.

Noen stoffer skilles ut eller brytes raskt ned av kroppen, mens andre lagres lenge i kroppen og kan gi varig skade. Enkelte kjemikalier som lagres i kroppen har først merkbare skadevirkninger for kommende generasjoner”.

 

Brosjyren omtaler så kjemiske risikoforhold i barns miljø, leker og bruksting. Den har en side med oversikt over de merkene som skal brukes på forskjellige produkter for å angi risiko, men tar ikke for seg noen enkeltprodukter.

 

 

Denne informasjonen er spesielt viktig for alle som har ansvar for barn, men er nyttig for alle! . Brosjyren omtaler kjemiske stoffer som kan virke på folk (barn) flest, men naturlig nok ikke hva som er viktig ved allergier og annen overfølsomhet.  

Brosjyren deles ut på helsestasjonene og kan bestilles med epost. 

Anbefales!

 

 

Kjell Aas©

(3. oktober 2003

(Sist oppdatert 7 desember 2006)

  Til toppen