NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
 

Arbeidervern intervju med Jan  Vilhelm Bakke

 

Presseklipp: Arbeidervern som utgis av Arbeidstilsynet, har intervjuet overlege og forsker Jan Vilhelm Bakke som i mars i år ble tildelt årets ærespris[1] for sin innsats for energi og miljø. 

 

Det forskes alt for lite på inneklima i Norge", sier Jan Vilhelm Bakke.

"Folk i dag er opptatt av sel, isbjørn og ulv og deres miljøforhold.  De er langt mindre opptatt av vårt eget miljø. Vår helse er avhengig av det fysiske, psykiske og sosiale miljø vi lever i, og 90 prosent av forutsetningene for helse bestemmes av andre forhold enn det helsevesenet driver med. Vårt helsevesen fokuserer nemlig på sykdom. Det befatter seg lite med arbeidsmiljølovgivning, levestandard, transport, ernæring, fysisk aktivitet og miljøforhold.”

 

Han avviser bestemt at inneklima er en ny bekymring, og viser til anvendt kunnskap og tiltak for flere tusen år siden, før han fortsetter:

 

 I dag er vi opptatt av energibruk, og den er viktig for vårt inneklima, men hvis vi bruker energien feil eller satser på feil energisparing, kan det få alvorlige konsekvenser. I følge Kyoto-protokollen må samfunnet vårt spare masse energi, men det må ikke gå på bekostning av helse, luftkvalitet og termisk klima. Innemiljøet må være tilpasset oss som biologiske vesener så godt som mulig og sikre oss velvære, god funksjon og et godt liv.  Dagens politikere er utrolig nok lite opptatt av å skaffe seg kunnskap om det.”

 

Bakke påpeker at selv kostbare hus mangler bruksanvisning, og trekker frem noen av de viktigste feil som skaper dårlige og helseskadelige innemiljø i moderne tid. Det som i første rekke truer vårt inneklima er fuktskader, mangelfullt renhold, dårlig ventilasjon og feilaktige oppvarmingssystemer.

 

"Fukt bygges inn og innelukkes i materialer og konstruksjoner under byggeprosessen. Man avsetter for kort tid til herding av betong før tildekking, bruker mangelfullt uttørkede materialer og har mangelfull fuktsikring under byggeprosessen. Prosesser som før skjedde utendørs har nå flyttet inn. Det gjelder spesielt trelastindustrien der muggstøv får utvikle seg.

50 prosent av alle hus som bygges i dag kan få fuktskader på grunn av travelhet og slurv. De leveres ferdig fuktskadet med råte og mugg alt før man tar bygget i bruk – og siden sparer vi på vedlikeholdet. Vi vet at det er en klar sammenheng mellom fuktskader og helseproblemer. Fuktskader må forebygges, oppdages og fjernes.

 

Blant yngre personer er det ca 40 prosent som har en form for allergi eller annen overfølsomhet på hud eller i luftveiene. Symptomer kan vise seg som hyppige luftveisinfeksjoner og plager i form av astma, influensalignende symptomer, såre øyne og slimhinner. Også tretthet, hodepine og konsentrasjonsvansker kan skyldes dårlig inneklima.  Inneklima som er godt for dem som har allergi og annen overfølsomhet, er også bra for resten av befolkningen. Derfor er det god grunn til å kvalitetssikre kunnskapsunderlaget, det vil si avklare hva vi faktisk vet og ikke vet om sammenhengen mellom inneklima og allergi og annen overfølsomhet.

 

Vi må se etter åpenbare feil i vårt innemiljø og så gjøre noe med det, det være seg fukt, mangelfullt renhold eller dårlig ventilasjon.  Vi må ikke nøye oss med å spare kilowatt og bygge dyre og miljøskadelige vindmøller. Vi må bruke den kunnskapen vi har og utvide den, slik at vi kan forene fornuftig energibruk med et godt inneklima."

Les hele intervjuet

Les mer:

1. NFBIB’s fuktprosjekt

2. Ventilasjonsserie

3. Renhold og helse

4. Innetemperatur og helse

5. Hvordan oppnå et godt inneklima?

6. Kartlegging av innemiljøet hjemme 


 

[1] Bak prisen står Statens bygningstekniske etat, Høgskolen i Oslo, Danmarks Tekniske Universitet, Norsk Innemiljøorganisasjon og stiftelsen Vekst.

 

Kjell Aas©

(sist oppdatert 3. oktober 2003

 

Til toppen