NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
For mye radon i mange norske boliger
 

Mange boliger med høye konsentrasjoner av radon!

 

Høye konsentrasjoner av radon i inneluft betyr risiko for lungekreft hos voksne, men vi vet ikke nok om evt helserisisko hos barn. Radon er nå kartlagt i 200 kommuner med målinger i et lite (2-3%) og tilfeldig utvalg av boliger i hver kommune. Kartleggingen har vært gjennomført i løpet av de siste fem årene.

Det viser seg at 1 av 10 boliger har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3. Det kan rettes opp med ”enkle tiltak” (=bedre gjennomlufting). I en av 50 er det konsentrasjoner over 400 Bq/m3. Da bør det gjennomføres mer omfattende tiltak.

Her kan du finne kommunerapportene med oversikt og kart over risikofrie og risikofylte områder.

Hvis du bor eller arbeider i et risikofylt område, eller barna dine går i barnehage eller skole i et slikt område, bør det gjennomføres radonmålinger der (i vinterhalvåret) og vurderes om det er nødvendig med tiltak. Du kan ringe helsetjenesten eller avd. for miljørettet helsevern i kommunen, som kanskje kan  bistå med råd og utstyr for måling og råd om tiltak. Les mer om radon.

 

Mer informasjon om radon

 

Statens strålevern har lagd en innholdsrik ”radonwebsom gir svar på de fleste spørsmål om dette.

 

Også Statens bygningstekniske etat har lagd et innholdsrikt og informativt temahefte om radon.

 

Sintef Byggforsk har også en god nettside om radon

 

Kjell Aas©

(sist oppdatert 3. oktober 2003

 (Sist oppdatert 2.juli 2006)

 

  Til toppen