NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Radon-alarm i 40 skoler
 

Presseklipp: Aftenposten Aften 13. mars 2006: Radon-alarm i 40 skoler.

(journalist  Anbjørg Bakken).

"Ved 40 Oslo-skoler puster elevene i luft som inneholder for store mengder av den kreftfremkallende gassen radon".

 Det blir nå satt i gang tiltak mot dette, Noen av skolene har også et generelt dårlig inneklima. Det er nok en viktig årsak til at mange elever klager over hodepine og (unormal) tretthet , men det  skyldes ikke radon. Radon virker langsomt og over lengre sikt og høye konsentrasjoner angis å ha skylden for et sted mellom 100 og 300 tilfeller pr år av lungekreft hos voksne. Evt langsiktige virkninger på barn er ikke utforsket, men det er grunn til bekymring.

Når det er vist høye konsentrasjoner av radon i skoler i et bestemt område, er det sannsynlig at radonforekomster er betydelige i grunnen i nærheten. Det betyr at både barnehager og boliger er utsatt og bør undersøkes.

Mange områder og bygninger  i Norge er utsatt for høye konsentrasjoner av radon. Les om radon og radon i boliger.

 

Kjell Aas©

(3. oktober 2003

(Sist oppdatert 18. mars 2006)

 

 Til toppen