NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
 

Miljøgifter i IKT utstyr

 

Presseklipp: Norsk VVS 2006, 49:7:  Mange datamaskiner og -skjermer inneholder miljøgifter. Noen av dem frigjøres til innemiljøet under bruk. Blant disse er  stoffet deka-BDE, en bromert flammehemmer.

 

Bromerte flammehemmere kan forstyrre kroppens hormonbalanse og redusere læringsevne og motorikk. De nedbrytes meget langsomt i kroppen og hoper seg derfor langsomt opp. I noe datautstyr utgjør de opp til 25% av materialet, men det finnes utstyr som er fri for dette. Norges Naturvernforbund advarer mot bruk i skolen av datautstyr uten miljømerking.

Miljømerking er viktig også fordi kassert utstyr belaster miljøet også med tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv.

Kjell Aas©

 3. oktober 2003

 

(Sist oppdatert 31. januar 2006)