NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
 

 

Støv fra noen ftalater bidrar til mer allergi og astma.

 

En stor undersøkelse  av boliger i Sverige  har vist en sammenheng mellom økt forekomst av allergier og astma hos barn (0 - 6 år) og  påvisning av ftalater (plastmyknere) i høytliggende støv. De undersøkte ikke støv på gulv. Høyt støv (på lister og hyller etc) blir lett luftbåret svevestøv  som pustes inn.

Forskerne i Sverige og Danmark i/ har  undersøkt 10852 barn og studerte 198 barn med astma, allergiske nesebesvær og atopisk eksem samt kontroller uten slik sykdom.  De konkluderer med at  noen ftalater i støvet kan ha meget stor betydning for allergiutvikling, og at dette kanskje er den største av kjente risikofaktorer i moderne innemiljø. Noen ftalater synes å være uten betydning for utvikling av allergier og astma.

 

Ftalater brukes mye for å gjøre plastmateriale mykt. Vinyl gulvbelegg kan inneholde  store mengder ftalater, men mye finnes også i plastfolier i bygget, i plastflasker, plastposer, bokser og kar og nesten alt av myk eller halvstiv plast.

 

Høyt støv i boliger med vinyl gulvbelegg inneholdt særlig mye av spesielle ftalater som øker risiko for astma og allergi, men det understrekes at ftalater også kommer fra mange andre kilder.  

 

Renhold som virvler opp mer støv i luften, anbefales ikke. (Red. anm.: Renhold med moderne renholdsutstyr  og -teknikker og regelmessig fjerning av høyt støv reduseres mengden svevestøv). Godt luftskifte (god ventilasjon) er viktig for å fjerne svevestøv, og forskerne anbefaler å øke luftskiftet (som ofte er for lavt særlig i boliger).

 

Forskernes funn er beskrevet i en artikkel i Environmental Health Perspectives.

 

Arbeidet er også  omtalt i på nettsiden til den ansvarlige forskningsinstitusjonen: International Centre for Indoor Environment and Energy, i Danmark. 

 

Det og finnes også omtalt i det svenske "Dagens arbete".

 

Denne undersøkelsen bekrefter funnene i en tidligere epidemiologisk undersøkelse i Oslo. Der ble det funnet økt forekomst av symptomer på astma hos småbarn i boliger med vinyl gulvbelegg ii/

 

 Se også Plastmyknere over alt. Helserisiko

 


i/Bornehag C-G, Sundell J, Weschler CJ et al (2004):

The association between asthma and allergic symptoms in children  and phtalates in house dust: a nested case-control study.

Environmental Health Perspectives (doi:10.1289/ehp.7187).

 

ii/ Jaakkola JJ, Øie L, Nafstad P, Botten G, Samuelsen SO, Magnus P (1999):Interior surface materials in the home and the development of bronchial obstruction in young children in Oslo, Norway. Am J Public

 

Kjell Aas©

 

 (Sist oppdatert 30. august 2004)

 

  Til toppen