NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
PCB - en farlig miljøgift også for oss
 

VG 3. mars 2004: Ikke råd til å fjerne livsfarlig PCB

(Journalist Alexander Øystå)

 

"Et stort antall skolebarn, sykehuspasienter og offentlig ansatte blir hver dag utsatt for den livsfarlige giften PCB - fordi myndighetene ikke har råd til å skifte farlige lysarmaturer.

 

Fra  1. januar neste år skal alle landets lysarmaturer som inneholder PCB, være skiftet ut. Etter den såkalte begrensningsforskriften er det straffbart å ikke da ha fjernet alle spor av den livsfarlige giften.

 

Fire millioner lysarmaturer har kondensatorer fylt av en olje som inneholder PCB. Et ukjent antall av disse lekker - slik at PCB fordamper og kommer ut i luften.

 

PCB er en av verdens farligste miljøgifter. Stoffet er kreftfremkallende og kan føre til hud-, lever-, reproduksjons- og nevrologiske skader. Det lagres i fettvevet og kan ikke fjernes.

 

Men på grunn av påstått dårlig økonomi har en rekke offentlige bygg sluppet unna den store utskiftningsprosessen. Bare to av i alt seks millioner armaturer er fjernet til nå, og SFT innser at fristen ikke kommer til å bli overholdt.

 

Les artikkelen i VG 3. mars 2004

 

Kommentar:

 

PCB (polyklorerte bifenyler er en av verdens farligste miljøgifter. Når det kommer inn i levende organismer, blir det lagret i fettvev. Mengden i fisk og dyr øker oppover i næringskjeden. Det er funnet høye verdier av denne giften bl.a. i isbjørn.  PBC er giftig og kan bidra til kreft, nervesykdommer, hudsykdommer, endret immunsystem og svikt i formeringsevnen.

 

Produksjon av stoffet ble forbudt ved lov i 1979, men det finnes bl. a. i mye lysarmatur på grunn av  god isolasjonsevne, er stabilt og lite brennbart. Mange bygg har slike kilder for PCB, og derfra kan stoffet lekke ut til omgivelsene inne.

 

PCBbrosjyre

 

Nasjonal handlingsplan for utskifting av PCB-holdige lysarmaturer har utgitt en brosjyre om dette med støtte fra  Lyskultur, NELFO, TELFO, SFT og miljøverndepartementet samt andre. Du kan laste den ned herfra.

Brosjyren inneholder:
- PCB - verdens farligste miljøgift!
- Lover og forskrifter, frister og konsekvenser
- Hvordan finner vi PCB i lysarmaturer?
- PCB i lysarmaturer må håndteres forsvarlig
- Lønnsomme investeringer og gode løsninger
- Gratis innsamling
- Du som byggeier har ansvaret!
- Hvor finner vi informasjon om PCB?

Du finner opplysninger om PCB  hos www.pcb.no , Statens Forurensningstilsyn (SFT) og www.lyskultur.

 

 

 

 Kjell Aas©

 

 (Sist oppdatert 3. mars 2004)

 

  Til toppen