NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
 

Aftenposten 14. juli 2003:  "Syke hus gjør deg syk! Fuktige hus koster minst 3,8 milliarder (på grunn av helseskadene). Når det blomstrer i veggen, bør det ringe noen bjeller, mener en av Norges fremste spesialister på fukt og inneklima, Jan Wilhelm Bakke. Han er lege med flere tiårs erfaring med problemet." (Journalist Frode Pedersen) 

 "Helseskader som kommer av dårlig inneklima, koster Norge 3,8 milliarder kroner årlig. Regnestykket er laget på bakgrunn av kjente årsaker til helseproblemer i forhold til fuktskadede boliger. Landets fremste lege på området, Jan Wilhelm Bakke, mener tallet er mye høyere. Bor du i et sykt hus,  er faren stor for at også du er det.

Flere og flere nordmenn opplever at både arbeidsplassen og boligen blir sykmeldt. Fuktskader i private boliger og offentlige bygg er en hovedårsak til at antallet allergiske luftveisproblemer har eksplodert de femten siste årene. Norge oppholder vi oss mer enn 90 % av livet i ulike bygninger og innemiljøer. I den grad det fysiske, kjemiske og biologiske miljø påvirker vår helse, så skjer det altså vesentlig inne. Og ifølge forskerne er det mye mer forurensning inne enn ute. Beregninger som er gjort på bakgrunn av tall fra NTNU, viser at den samlede verdien av boligmassen i Norge som sliter med fuktproblemer i dag, kan overstige 500 milliarder kroner.

-          Det er anslått at sykefravær i norske bedrifter, og ressursbruk i helsesektoren på grunn av fuktproblemer i private hjem koster samfunnet rundt 3,4 milliarder årlig i 1994-kroner. Følger vi konsumprisindeksen siden forrige regnestykke ble laget, havner vi på en utgift i dag som tilsvarer 3,8 milliarder kroner. Dette tallet inkluderer ikke kostnader knyttet til lungekreftdød ved radoneksponering og passiv røyking, sier spesialist på inneklimasykdommer, overlege Jan Wilhelm Bakke.

 

Les artikkelen

 

 

Kjell Aas©

 

Til toppen


I