NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Radon - en snikende helsefare i mange boliger
 

Mer radongasser i boliger! Mer bruk av kjelleretasjer og dårlig ventilasjon har ført til økning på ca 70 prosent de siste 12 år.

Radonsymbol

(Ill.: Corel©)

OBS! Fare! Radioaktivitet! OBS!

Radon  krever 100 – 200 dødsfall i året. Det er mulig at det er en sammenheng mellom radongasser inne og utvikling av multippel sklerose (se oppslag om dette i VG). Langtidsvirkninger på barn er ukjent, men situasjonen maner til varsomhet. Uvitenhet om dette og om økonomiske støtteordninger gir grunn til bekymring.   

Se Aftenposten  15. juni 2003 :  Stadig mer radongass i norske boliger.” (NTB)

”160.000 norske boliger inneholder for mye radongass. Det gjennomsnittlige radonnivået har økt med 70 prosent de siste årene. Les artikkelen.

Staten dekket tidlighere  75% av omkostningene for tiltak mot radon, men ordningen er opphørt.Du finner mer informasjon om radon og tiltak mot radon i kunnskapsbanken om Innemiljø og helse, klikk her!

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 14. desember 2009