NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Teppegulv
 

Se ogsåI aviser og ukeblad kommer det ofte oppslag om teppegulv. Leverandører av teppegulv driver en meget aktiv markedsføring.

Halve sannheter
Det gis svært motstridende informasjon, og mye av det er i beste fall halve sannheter. Mye kan være ren løgn. Det er forvirrende for de mange lesere uten spesiell kunnskap om dette.

Et typisk eksempel er et oppslag i Dagbladet 8. oktober 2000, side 24 og 25 med overskrift: "Kan egentlig tepper gi allergiproblemer?" Svaret kunne egentlig vært et kort og greit "JA!", men Dagbladet fyller nesten 2 sider om dette. Journalisten Trude W. Strømman fører en saklig penn og refererer utsagn for og imot teppegulv.

Artikkelen bygger på en undersøkelse som Teknologisk Institutt (TI) gjennomførte i 1998 i kontorer i nye bygg på Lysaker. De konkluderte med at teppegulv er gunstige for innemiljøet bl.a. fordi de fanger opp støv. Til dette kommenterer professor Sten Dreborg, Voksentoppen Universitetsklinikk, sitat: "Ren markedsføring og bare tull. Tepper er helt forkastelige..!"


Hvem har rett?
Begge to, men mest professor Dreborg.
Nye tepper binder støv. Gamle tepper gir fra seg støv! TI har rett i at nye teppegulv binder støv. Men dette gjelder bare de første par årene hvis det ikke fra første dag gjennomføres et meget krevende og kostbart renhold og vedlikehold (Kraftig støvsuger med roterende børster minst 2 ganger pr uke og dyprensning etterfulgt av god utlufting årlig). Det er få som makter det og spesielt ikke vanlige hjem, barnehager og skoler.

Etter noen tids bruk blir teppet mettet av støv og gir fra seg mye støvpartikler (og gass og lukt som det også binder til seg for en tid) til inneluften.


Ingen vil vel bytte ut teppegulv med nye hvert 2.-3. år! Derfor har professor Dreborg rett i at teppegulv er forkastelig spesielt for mennesker (og særlig barn) med allergi eller astma. Teppegulv gir plager: allergi, snue, astma, "inneklimasyke".Støv fra teppegulv gir ofte plager også hos andre og mest i form av irritasjon av slimhinnene i øyne og luftveiene. Noen kan også få hodepine og andre symptomer på såkalt "inneklimasyke".

Teppegulv frarådes i barnehager, skoler og barns soverom
Helsemyndighetene fraråder bruken av teppegulv i barnehager og skoler. Vi fraråder også bruk av teppegulv i soverom og spesielt i barnas soverom. For et godt innemiljø/inneklima er vaskbare gulv best. Så kan du eventuelt bruke noen løse og vaskbare ryer eller tepper etter behov.

 

Se også: Teppegulv gir utrygt inneklima og Teppegulv anno 2010.

 

Kkjell Aas©